Засідання кафедри №5

Шановні колеги!
14 січня 2020 р. відбудеться засідання кафедри теплофізики та прикладної екології

Порядок денний:
1. Про підсумки захисту кваліфікаційних робіт магістрів. (Керівники)
2. Про підготовку до дистанційного модуля. (Зав каф. Семенюк Ю.В., ст. викл. Івченко Д.О.)
3. Про підготовку до переддипломної практики. (Доц. Зацерклянний М.М.)
4. Звіт про виконання програми стажування. (Проф. Якуб Л.М.)
5. Про виконання планів роботи у зимовий період. (Зав каф. Семенюк Ю.В., викладачі)
6. Про план видання навчально-методичної літератури на 2020 р. (Зав каф. Семенюк Ю.В., викладачі)
7. Про дотримання правил пожежної безпеки та охорони праці. (Зав каф. Семенюк Ю.В.)