Розклад

кафедра 2020 кафедра 2020 кафедра 2020

Розклад ОНАХТ

 

Розклад викладачів
на семестр

 

 

Розклад викладачів
на тиждень

 

Онлайн заняття проводяться в дистанційному режимі за посиланням http://moodle.onaft.edu.ua/

 

 

Розклад оновлено: 28.11.2021 21:29:34


Розклад на поточний тиждень
 

 Губанов 
С.М.

 Желєзний 
В.П.

 Івченко 
Д.О.

 Косой 
Б.В.

 Лівенцова 
О.О.

 Семенюк 
Ю.В.

 Халак 
В.Ф.

 Ханчич 
К.Ю.

 Хлієва 
О.Я.

 Цикало 
А.Л.

 Якуб 
Л.М.

 Ярошенко 
В.М.
  П  
о
н
е
д
і
л
о
к
  2  
9
.
1
1
.
2
0
2
1
  1  
2 Хімія
Онлайн лаб.

ЕН-111[а]
ТДТПтаТСУ
Онлайн лаб.

ГН-429[а]
3 Хімія
Онлайн лаб.

ЕН-111[а]
ТДТПтаТСУ
Онлайн лаб.

ГН-429[а]
4 ТТД
Онлайн лек.

ЕН-121[а], ЕЕ-424[а], ТЕ-421[а]
Хімія
Онлайн лаб.

ЕЕ-414[а]
ТДТПтаТСУ
Онлайн лаб.

ГН-429[б]
5 Хімія
Онлайн лаб.

ЕЕ-414[а]
Екологія(уст.)
Онлайн лек.

ХМ-711[а]
ТДТПтаТСУ
Онлайн лаб.

ГН-429[б]
6 ЕЕтаМД(уст.)
Онлайн лек.

ЗЕ-749[а], ЗЕ-749[б]
Екологія(уст.)
Онлайн лек.

ХМ-711[а]
7
8
В
і
в
т
о
р
о
к
3
0
.
1
1
.
2
0
2
1
1 ЕЗТЕ
Онлайн лек.

АЕМм-10[а], ЕЕ-454[а]
2 ЕЗТЕ
Онлайн практ.

ЕЕ-454[а]
АЕМм-10[а]
3 ЕЗТЕ
Онлайн практ.

АЕМм-10[а]
ЕЕ-454[а]
4 ЕЗТЕ
Онлайн лаб.

ЕЕ-454[а]
Хімія
Онлайн лаб.

ГН-419[а]
5 Хімія
Онлайн лаб.

ГН-419[а]
6
7
8
С
е
р
е
д
а
0
1
.
1
2
.
2
0
2
1
1 ОСОДГГ(уст.)
Онлайн лек.

ЗГ-748[а], ЗГ-748[б]
2 ЕЗТЕ
Онлайн лаб.

АЕМм-10[а]
ОСОДГГ(уст.)
Онлайн лек.

ЗГ-748[а], ЗГ-748[б]
3
4 Екологія
Онлайн лек.

ГН-429[а], ГН-429[б]
5
6
7
8
Ч
е
т
в
е
р
0
2
.
1
2
.
2
0
2
1
1
2 ТТД
Онлайн лек.

ЕЕ-424[а], ТЕ-421[а]
3 ТТД
Онлайн лек.

ЕЕ-424[а], ТЕ-421[а]
Хімія
Онлайн лек.

А-10[б], А-11[а], АЕМ-10[а], МЗХ-11[а], ЕН-111[а], ГМ-10[а], ПМ-10[а], ЕЕ-414[а], ТЕ-411[а], А-10[а], ГН-419[а]
4 СТОДвЕ
Онлайн лек.

ТЕ-451[а]
ТТД
Онлайн практ.

ЕН-121[а], ЕЕ-424[а], ТЕ-421[а]
5 СТОДвЕ
Онлайн лек.

ТЕ-451[а]
6
7
8
П

я
т
н
и
ц
я
0
3
.
1
2
.
2
0
2
1
1 ТЕАвНЕ
Онлайн лек.

ЕЕ-444[а], ЕЕ-444[б]
2 ТТД
Онлайн лек.

ЕН-121[а], ЕЕ-424[а], ТЕ-421[а]
СТОДвЕ
Онлайн практ.

ТЕ-451[а]
Хімія
Онлайн лаб.

ГМ-10[а], ПМ-10[а]
МЗХ-11[а]
3 СТОДвЕ
Онлайн практ.

ТЕ-451[а]
Хімія
Онлайн лаб.

ГМ-10[а], ПМ-10[а]
МЗХ-11[а]
КСГУ
Онлайн лаб.

ЕН-147[а], ЕНск-147[а]
4 ІМтаА
Онлайн лек.

ТЕ-451[а]
5
6
7
8
С
у
б
о
т
а
0
4
.
1
2
.
2
0
2
1
1 КСГУ
Онлайн лаб.

ЕН-147[а], ЕНск-147[а]
2 Хімія
Онлайн лаб.

А-10[а]
КСГУ
Онлайн лаб.

ЕН-147[а], ЕНск-147[а]
3 Хімія
Онлайн лаб.

А-10[а]
КСГУ
Онлайн лек.

ЕН-147[а], ЕНск-147[а]
4 Хімія
Онлайн лаб.

А-10[б], А-11[а]
5 Хімія
Онлайн лаб.

А-10[б], А-11[а]
6
7
8

Розклад на наступний тиждень
 

 Губанов 
С.М.

 Желєзний 
В.П.

 Івченко 
Д.О.

 Косой 
Б.В.

 Лівенцова 
О.О.

 Семенюк 
Ю.В.

 Халак 
В.Ф.

 Ханчич 
К.Ю.

 Хлієва 
О.Я.

 Цикало 
А.Л.

 Якуб 
Л.М.

 Ярошенко 
В.М.
П
о
н
е
д
і
л
о
к
0
6
.
1
2
.
2
0
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
В
і
в
т
о
р
о
к
0
7
.
1
2
.
2
0
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
С
е
р
е
д
а
0
8
.
1
2
.
2
0
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Ч
е
т
в
е
р
0
9
.
1
2
.
2
0
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
П

я
т
н
и
ц
я
1
0
.
1
2
.
2
0
2
1
1
2 ТЕАвНЕ
Онлайн практ.

ЕЕ-444[а], ЕЕ-444[б]
3
4
5
6
7
8
С
у
б
о
т
а
1
1
.
1
2
.
2
0
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8