Підготовка бакалаврів та магістрів

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів:

За спеціальністю 144 «Теплоенергетика»
Спеціалізація магістратури – «Теплоенергетика і теплофізика» (очна форма навчання)

 • професійні спрямування:
  • Наноматеріали
  • Наноінженерія
  • Технічна фізика
  • Експериментальна теплофізика
  • Енергетичний менеджмент
  • Фізико-хімічне моделювання робочих середовищ
  • Якість, стандартизація та сертифікація

За спеціальністю 101 «Екологія»
Спеціалізація магістратури – «Екологічна безпека» (очна та заочна форми навчання)

 • професійні спрямування:
  • Екологічна безпека
  • Системи моніторингу та аналізу техногенного навантаження
  • Еколого-енергетичний аудит та менеджмент

Кваліфікаційні рівні

 • Бакалавр
 • Спеціаліст
 • Магістр