Навчальні дисципліни

Кафедра теплофізики та прикладної екології (ТтаПЕ)

Напрям підготовки – 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
Спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища”
Напрям підготовки – 6.050601 “Теплоенергетика”
Спеціальність “Теплофізика”

1 курс (1 семестр)

 • Основи екологічної культури

 • Хімія з основами біогеохімії

 • Вступ до фаху

 • Хімія

1 курс (2 семестр)

 • Еколого-економічні основи сталого розвитку

 • Радіоекологія

  2 курс (3 семестр)

  • Гідрологія

  • Економіка природокористування

  • Екологія

  2 курс (4 семестр)

  • Хімія навколишнього середовища

  • Заповідна справа

  • Природоохоронне законодавство та екологічне право

  • Організація та управління в природоохоронній діяльності

  • Фізико-хімічні основи природоохоронних технологій

   3 курс (5 семестр)

   • Основи екологічних досліджень

   • Метрологія, стандартизація, сертифікація, управління якістю продукції та довкілля

   • Процеси і апарати природоох. технологій з КП

   • Теплотехнічні вимірювання та прилади

   • Основи експериментальної теплофізики/Експериментальні методи дослідження теплофізичних властивостей нанофлюїдних середовищ

   • Теорія та розрахунок теплофізичних властивостей речовин

   3 курс (6 семестр)

   • Моніторинг довкілля

   • Моделювання і прогнозування стану довкілля

   • Технологічні процеси отримання технічно важливих речовин і матеріалів

   • Теорія та розрахунок теплофізичних властивостей речовин

   4 курс (7 семестр)

   • Технологія основних виробництв

   • Прилади техніка і автоматизація екологічних досліджень

   • Основи хімічної технології

   • Екологія міських систем

   • Основи екологічного підприємництва

   • Соціальна екологія

   • Технічні засоби теплотехнічного експерименту

   • Технічні засоби теплотехнічного експерименту (КП)

   • Сучасні виробництва та нові енерготехнології/Матеріали і методи нанотехнологій

   • Статистична фізика та квантова механіка

   4 курс (8 семестр)

   • Технологія основних виробництв

   • Утилізація та рекуперація відходів

   • Основи екологічної токсикології

   • Природоохоронне інспектування

   • Водопостачання, водовідвід, полипшення якості води

   • Фізика аерозолів

   • Проектування систем очистки газових викідів і промислової вентляції

   • Екологія енергетики

   • Експериментальна теплофізика

   • Фізична кінетика

   5 курс (9 семестр) ОКР «Спеціаліст»

   • Міжнародна екологічна політика

   • Державний екологічний контроль підприємств

   • Водовідвід на промислових підприємствах

   • Екологічний аудит та менеджмент

   • Протидiя надзвичайним ситуацiям, аварiям та катастрофам

   • Екологія харчової сировини

   • Промислова екологія у хімічній галузі

   • Сучасні методи екологічного моніторингу довкілля

   • Енергетичний аудит та менеджмент

   • Експериментальна теплофiзика

   • Експериментальна теплофiзика (КП)

   • Сучасні технології охорони довкілля в енергетиці

   • Методи прогнозування теплофізичних властивостей індивідуальних речовин та розчинів / Методи розрахунку теплофізичних властивостей нанофлюїдів

   • Методи дослідження теплофізичних властивостей складних термодинамічних систем/ Методи і прилади для вивчення, аналізу і діагностики наночастинок та наноматеріалів

   5 курс (9 семестр) ОКР «Магістр»

   • Методологія та організація наукових досліджень

   • Міжнародна екологічна політика

   • Державний екологічний контроль підприємств

   • Водовідвід на промислових підприємствах

   • Екологічний аудит та менеджмент

   • Протидiя надзвичайним ситуацiям, аварiям та катастрофам

   • Екологія Одеського регіону та Північно-Західного Причорномор’я

   • Промислова екологія у хімічній галузі

   • Сучасні методи екологічного моніторингу довкілля

   • Медико-бiохiмiчнi проблеми впливу забруднень на здоров`я людини

   • Експериментальні методи дослідження складу сумішей / Експериментальні методи дослідження мікро- і наноструктур

   • Енергетичний аудит та менеджмент

   • Експериментальна теплофiзика

   • Сучасні технології охорони довкілля в енергетиці

   • Методи прогнозування теплофізичних властивостей індивідуальних речовин та розчинів / Методи розрахунку теплофізичних властивостей нанофлюїдів

   • Методи
    дослідження теплофізичних властивостей складних термодинамічних систем/ Методи і прилади для вивчення, аналізу і діагностики наночастинок та наноматеріалів