ХVI Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики та екології», 5-7 жовтня 2016, м. Одеса.

5-7odessa2016 жовтня в Одеській національній академії харчових технологій відбулася ХVI Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми енергетики та екології», яка була проведена кафедрами теплофізики та прикладної екології, екології та природоохонних технологій, теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв, термодинаміки та відновлювальної енергетики згідно з планом проведення міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференцій на 2016 рік Міністерства освіти і науки України.

Ознайомитися з матеріалами конференції можна за посиланням:

Викладачами й аспірантами кафедри теплофізики та прикладної екології було зроблено такі доповіді:
Рябікін С.С., Хлієва О.Я.
“Експериментальне дослідження конвекційного коефіцієнта тепловіддачі й втрат напору при вимушеному русі нанохолодоносія на основі пропіленгліколю в трубі”

Хлієва О.Я.
“Аналіз можливих шляхів підвищення еколого-енергетичної ефективності холодильного обладнання за рахунок впровадження нанотехнологій”

Полюганіч М.П., Хлієва О.Я., Нікуліна А.С.
“Експериментальне й розрахункове дослідження густини та в’язкості трикомпонентних водних розчинів спиртів”

Лозовський Т.Л., Полюганіч М.П., Швидюк Г.О.
“Результати дослідження густини нанофлюїдів ізопропанол / Al2O3”

Желєзний В.П., Лозовський Т.Л., Лук’янов М.М., Нікулін А.Г.
“Установка для дослідження теплофізичних властивостей гетерогенних ліофобних систем Железный В.П., Лозовский Т.Л., Лукьянов Н.Н., Никулин А.Г. – Pезультаты исследования теплофизических свойств гетерогенных лиофобных систем на основе гидрофобизированого селикагеля”

Лозовський Т.Л., Желєзний В.П., Мотовой І.В., Гордейчук Т.В.
“Дослідження фазових переходів у нанофлюїді ізопропіловий спирт / наночастинки Al2О3”

Мороз С.О., Лозовський Т.Л., Лук’янов Н.Н.
“Експерименальне дослідження впливу домішок фулеренів С60 на в’язкість компресорного масла ХФ16-12 і розчинів холодоагенту R600а /масло ХФ16-12”

Івченко Д.О., Мотовой І.В., Лозовський Т.Л.
“Експериментальне дослідження теплоємності рідкої фази розчинів диметилового етеру (DME) з триетиленгліколем (TEG)”

Хлиева О.Я., Рябикин С.С., Полюганич М.П., Гордейчук Т.В., Железный В.П.
“Экспериментальное исследование теплофизических свойств раствора пропиленгликоль/ вода / этанол с добавками наночастиц Al2O3”

Мороз С.А., Хлиева О.Я., Железный В.П.
“Исследование влияния фуллеренов С60 на вязкость компрессорного масла ХФ16-12 и на плотность и давление насыщенных паров раствров хладагента R600a/масло ХФ16-12”

Семенюк Ю.В., Никулин А.Г.
“Исследование краевого угла смачивания теплообменной поверхности нанофлюидами при их кипениИ”

Семенюк Ю.В., Никулин А.Г.
“Моделирование теплоотдачи при кипении нанофлюидов в свободном объеме”