ГУБАНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Доцент

Дисципліни: “Водовідвід на промислових підприємствах”, “Ландшафтна архiтектура”, “Ландшафтна екологія”, “Основи екологiчного пiдприємництва”, “Основи хімічної технології”, “Прилади, техніка і автоматизація екологічних досліджень”, “Промислова екологія у хімічній галузі”, “Процеси та апарати охорони довкiлля”, “Теплотехнічні вимірювання та прилади”, “Технологія основних виробництв та промислова екологія”

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю,
яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
(рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника)
на 2018 р. за останні 5 років

Назва показника Рівень активності
1 наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії Желєзний В.П. Теплотехнічні вимірювання та прилади: підручник / В.П. Желєзний, В.З. Геллер, Ю.В. Семенюк, Губанов С.М. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 321 с.
Рекомендовано до друку Вченою Радою Одеської національної академії харчових технологій. Протокол № 6 від 18 грудня 2015 р.
власний внесок – 25%
2 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 1.Губанов С.М. Основи метрології, стандартизації та сертифікації : Посібник до практичних занять.-Одеса:ОНАХТ , 2018. – 42 с.
2.Чухрій Ю.П., Губанов С.М., Щербакова В.Г .Хімія навколишнього середовища: Методичні вказивкі до лабораторних робіт.- Одеса: ОНАХТ, 2018.-50с.
3. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Губанов С.М., Івченко Д.О. Моніторинг довкілля: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 59 с.
3 керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологія».
Проведено на кафедрі теплофізики та прикладної екології 24 лютого 2015 року.
4 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років З 2016 року здійснює наукове консультування на безоплатній основі при розробці проектів у ТОВ «Гіпропром»

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ